Privatumo politika ir slapukai

Jūsų kaip svetainės lankytojo, įmonės kliento ar kandidato užimti laisvą darbo vietą asmens duomenų valdytojas yra:

UAB 365 kemperiai
Įmonės kodas: 304871598
PVM mok. kodas: LT100011752818
Adresas: Lubinų g. 12A, Avižieniai 14180 Vilnius
Telefono numeris: +370 699 22699
El. pašto adresas: info@kemperiai365.lt

Šioje privatumo politikoje aprašoma UAB ,,365 Kemperiai” duomenų tvarkymo veikla tais atvejais, kai įmonė veikia kaip duomenų valdytojas t.y. renka klientų, tiekėjų ar būsimų darbuotojų asmens duomenis ir numato jų tvarkymo tikslą (us) ir priemones. Išsamios asmens duomenų tvarkymo taisyklės pateikiamos UAB ,,365 Kemperiai” administracijoje Lubinų g. 12A, Avižieniai 14180 Vilnius.

UAB ,,365 Kemperiai” reikia tvarkyti asmens duomenis, siekiant parengti arba vykdyti paslaugų teikimo sutartis, teikti klientams paslaugas ir savo gaminius, teikti individualius pasiūlymus, atsakyti į užklausas, vykdyti saugos ir sveikatos užtikrinimą bei įdarbinimo procesą.

Asmens duomenų tvarkymo priežastys:

 1. Sudarytų sutarčių su klientais rengimas ir užsakymų įgyvendinimas.
 2. Pasiūlymų ir informacijos teikimas.
 3. Paslaugų, numatytų pagal sutartį tarp UAB ,,365 Kemperiai” ir duomenų subjekto – fizinio ar juridinio verslo subjekto teikimas.
 4. Paslaugų ir darbuotojų darbo kokybės tobulinimas, remiantis klientų atsiliepimais, skambučių įrašų atlikimu.
 5. Siekis užkirsti kelią neteisėtai veiklai.
 6. Sveikatos, saugos ir aplinkosaugos standartų užtikrinimas įmonėje.
 7. Sąskaitų išrašymas, mokėjimų ir kitų finansinių įsipareigojimų vykdymas.
 8. Bendruomenių, organizacijų, idėjų, projektų ar judėjimų rėmimas.
 9. Dalyvavimas socialinėje ir internetinėje erdvėje per sukurtus įmonės profilius.
 10. Kandidatų darbo vietai užimti CV ir motyvacinių laiškų administravimas bei įdarbinimo proceso organizavimas.
 11. Įmonės įsipareigojimai teisėsaugos, teisėtvarkos ir kitoms, veiklą prižiūrinčioms įstaigoms/įmonėms.

Asmens duomenų rinkimo teisinis pagrindas yra duomenų subjekto sutikimas, sutartis su duomenų subjektu ar verslo subjektu ir teisėtas Įmonės interesas, tačiau, netgi vykdydami elektroninę marketingo rinkodarą, visada paliekame galimybę atšaukti prieš tai duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo marketingo tikslu.

Norint įsidarbinti UAB ,,365 Kemperiai”, tvarkysime Jūsų asmens duomenis, kad galėtume įvertinti būsimo darbuotojo įgūdžių tinkamumą pareigoms.

Kai sudarome pardavimo sutartį su įmone teikdami savo įmonės paslaugas, mes galime tvarkyti ribotus įmonės darbuotojų asmens duomenų kiekius (pvz., vardą, pareigas, telefoną, el.paštą) , kad galėtume vykdyti sutartis ir numatytus įsipareigojimus. Tokio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėtas interesas bei sutartis tarp duomenų valdytojo ir subjekto.

Kad galėtume laikytis sveikatos, saugos, aplinkosaugos standartų ir siekti savo teisėtų interesų vykdydami įmonės veiklą, apsaugoti savo verslo paslaptis, darbuotojus, klientus ir kitus susijusius asmenis, mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis: atvaizdą (vykdant vaizdo duomenų stebėjimą); pokalbio įrašo medžiagą (vykdome perspėjimą, kai skambinate mums nurodytais kontaktais); GPRS duomenų stebėjimą.

Laikydamiesi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 ES nuostatų (toliau BDAR) nurodytų 6 straipsnyje, taikome vieną iš toliau išvardytų teisinių pagrindų, Jūsų asmens duomenų tvarkymui:

 • Asmens duomenys tvarkomi remiantis asmens sutikimu.
 • Asmens duomenų tvarkymas yra būtinas sutarčiai, kurią mes pasirašėme su asmeniu, arba dėl to, kad prieš pasirašydami sutartį turime imtis konkrečių veiksmų ją įgyvendinti.
 • Teisinės įmonės pareigos tvarkyti asmens duomenis: tvarkymas yra būtinas, kad galėtume laikytis įstatymų (neįskaitant sutartinių įsipareigojimų), pavyzdžiui tvarkant sąskaitas faktūras ir teikiant šiuos duomenis Valstybinei mokesčių inspekcijai.
 • Teisėtas įmonės interesas, pavyzdžiui – balso skambučių įrašymas, vaizdo duomenų stebėjimas, GPRS stebėjimas.

Jūsų asmens duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų, tai reiškia, kad Jūs suteikėte šiuos duomenis mums savo valia, norėdami gauti iš mūsų tam tikrus produktus, paslaugas, pasiūlymus arba sudarydami bendradarbiavimo, tarpininkavimo, darbo sutartis su mumis.

Interneto svetainėje naudojame slapukus ir kitas stebėjimo technologijas. Renkame duomenis apie tai, ar vartotojai neturi problemų su mūsų internetiniu puslapiu: prisijungimo ir mokėjimo trikdžiai, internetinio puslapio tam tikrų vietų neveikimas ir panašiai. Renkame informaciją apie vartotojus per trečiųjų šalių paslaugas, pvz., „Google Analytics“ .

Gauname Jūsų užklausas ar laiškus, kuriuos siunčiate norėdami gauti tam tikrą informaciją.

Gauname Jūsų duomenis iš socialinių tinklų paskyrų, per kurias prisijungę komunikuojate su mūsų socialinių tinklų paskyras administruojančiais darbuotojais. Plačiau apie tai: Slapukų politikoje.

Mes naudojame mums paslaugas teikiančius paslaugų teikėjus, taip parduodami tam tikrus duomenis šiems duomenų tvarkytojams, kad jie padėtų valdyti ir/ar atlikti tam tikrą veiklą mūsų vardu, pvz., atlikti pirkimus, tvarkyti kortelių mokėjimus, siųsti el. laiškus, teikti reklamą, stebėti rinkodaros kampanijų efektyvumą ir analizuoti mūsų svetainių ir programų naudojimą, tiekiantiems interneto ar telefoninio ryšio paslaugas, bankams, audito įmonėms, lizingo bendrovėms, draudimo bendrovei, kuri draudžia mus nuo įvairių rizikų, skolų išieškojimo įmonėms įsiskolinimo atveju, aplinkosaugos ministerijoms, apsaugos kompanijoms, Valstybinei mokesčių inspekcijai ar kitoms tokią teisę turinčioms inspekcijoms, pašto paslaugų tarnyboms ar kurjeriams, policijai, teismams ar teisines paslaugas teikiantiems asmenims.

Jūsų asmens duomenų tvarkytojai:

Google Ireland, Lmt., Airija (serveris);

Odoo SA (Belgija) (Užsakymų pateikimas, peržiūra, archyvavimas);

OVHcloud (Odoo SA) (klientų užsakymo sistemos talpinimas);

Google Cloud EMEA Ltd, (Airija) (Klientų užsakymo sistemos modulio dalis);

Amazon Web Services, Inc (Airija) (Klientų užsakymo sistemos modulio dalies serveris);

UAB ,,Interneto vizija“ (domeno priežiūra, priegloba);

WooCommerce (Airija) (elektroninės parduotuvės svetainės talpinimas);

Mailchimp (Airija) (Naujienlaiškiai);

Stripe (Airija) (Mokėjimų platforma Klientų mokėjimų sistemoje);

Montonio payments (Mokėjimų platforma elektroninėje parduotuvėje);

Microsoft (Airija) (Microsoft Office, saugos ir disko talpinimo paslaugos);

AB ,,Bitė Lietuva” (Lietuva) (Balso ir skambučių įrašymo sistema, interneto ir duomenų ryšio ugniasienės paslaugos);

CloudFlare (Europos serveriai) (elektroninės parduotuvės, tinklalapio bei Klientų sistemos Odoo Enterprise Edition sauga);

Google Ireland (Airija) (GoogleRECAPCHA – formų, pildomų nuotoliniu būdu saugos programa);

MB Emitros sprendimai (Lietuva) (IT sauga ir programų aptarnavimas);

Jei teikiate komentarus arba nuomonę apie UAB ,,365 Kemperiai” į naudotojų bendruomenes arba į socialinių tinklų puslapius, kur tokia informacija gali būti matoma ir naudojama viešai, visų turinčių prieigą prie tokios bendruomenės ir tikslais, kurie nepriklauso nuo UAB ,,365 Kemperiai”.  UAB ,,365 Kemperiai” neatsako už turinį, kurį teikiate socialinių tinklų bendruomenėse, ar už duomenų apsaugą internetinėse platformose. UAB ,,365 Kemperiai” Duomenų tvarkymo politika galioja tik įmonės tinklalapyje www.365kemperiai.lt.

Jei naršote internete ir jei nenorite, kad Jūsų apsilankymo metu mūsų svetainėje tinklalapyje būtų tvarkomi asmens duomenys surinkti slapukų pagalba, rekomenduojame ištrinti slapukus, naršyklės pagalba. Kaip tai atlikti, pateikiame Slapukų politikoje.

UAB ,,365 Kemperiai” laikosi duomenų minimizavimo principo ir užtikrina, kad būtų renkamas tik mažiausias reikiamas asmens duomenų kiekis, reikalingas paslaugos ar produkto teikimui.

Jūs turite teisę prašyti susipažinti su apie Jūsų asmenį tvarkomais duomenimis UAB ,,365 Kemperiai”.

Jūs turite teisę prieštarauti Jūsų asmens duomenų tvarkymui, atšaukti sutikimą, prašyti ištrinti ar ištaisyti savo asmens duomenis.

Teisė į duomenų ištrynimą ir tam tikros informacijos nepateikimą nėra absoliuti, tai reiškiasi, kad mes turime tvarkyti tam tikrą informaciją dėl to, kad esame įpareigoti įstatymų.

Turite teisę susipažinti su asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis esančiomis UAB ,,365 Kemperiai” patalpose.

Turite teisę nesutikti gauti naujienlaiškių ar kitų marketingo pasiūlymų.

Turite teisę į duomenų perkeliamumą, kai jie yra tvarkomi elektroninėmis priemonėmis.

Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei asmens duomenų apsaugos inspekcijai.

Jei norite įvykdyti duomenų subjekto teises, t.y.: prašyti prieigos prie savo duomenų, ištrinti arba ištaisyti mūsų turimus duomenis arba norite nesutikti su asmens duomenų tvarkymu arba pasinaudoti savo duomenų perkeliamumo teisėmis, pirmiausiai prašysime pateikti Jūsų asmens tapatybę įrodantį dokumentą ar notaro patvirtintą jo kopiją, o veikiant per įgaliotinį – abiejų asmenų asmens dokumentus, notariškai patvirtintą įgaliojimą arba visų šių dokumentų notariškai patvirtintas kopijas. Jeigu galime Jus identifikuoti kitomis priemonėmis, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento neprašysime. Užklausos turi būti siunčiamos į: administracija@365kemperiai.lt .

Į Jūsų užklausas atsakome per 30 dienų nuo to momento kai galime Jus tinkamai identifikuoti.

Mes galime periodiškai atnaujinti šią politiką. Prašome apsilankyti mūsų internetinėje svetainėje, arba prašyti UAB ,,365 Kemperiai” darbuotojų pateikti naujausią Asmens duomenų tvarkymo taisyklių versiją.

Turėdami klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo, prašome susisiekti: administracija@365kemperiai.lt

Scroll to Top